Wharfedale - Linton to Kilnsey/13.jpg

The first view of Kilnsey Crag


Walk Page | Previous | Album | Next